საგარანტიო მომსახურეობა

საგარანტიო  მომსახურეობა გულისხმობს ნივთის უფასო შეკეთებას  (თუ ნივთი არ კეთდება მის შეცვლას, ან ალტერნატივის შეტავაზებას) საგარანტიო პერიოდში. მომსახურეობა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში, საგარანტიო ტალონში მითითებულ მისამართებზე.

საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.

საგარანტიო ტალონში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ნივთის დასახელება, ბრენდი, მოდელი, სერიული ნომერი, შეძენის თარიღი, მომხმარებლის სახელი გვარი, საგარანტიო ვადა, მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა და ბეჭედი.

ნივთის შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი წარედგინება სერვისცენტრს. პრობლემის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

სერვის ცენტრის მიერ გაცემული დასკვნის და ნივთის სრული კომპლექტაციით, ფიზიკური დეფექტის და ნაკაწრის გარეშე მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს შეძენის ადგილას, სადაც იცვლება მხოლოდ ნივთი და არა კომპლექტაცია/აქსესუარები.

თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმოცდახუთი(45) დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება არსებული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება და მომხმარებელი არ არის თანახმა მისი სხვა მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის მოდელით ჩანაცვლებაზე, მაღაზია ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროდ აღარ მიიჩნევს მის ფლობას, არ ამართლებს მის მოლოდინს ან სხვა მსგავსი მიზეზების გამო. (ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია გაუხსნელ მდგომარეობაში 3 დღის განმავლობაში).

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

• გასულია საგარანტიო ვადა

• საგარანტიო საბუთში არ ემთხვევა პროდუქტის ბრენდი, მოდელი, გაყიდვის თარიღი. საგარანტიო საბუთში არ არის მოცემული კომპანიის ბეჭდი ან მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა.

• პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად

•  აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები.

•  მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.

•       ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერ დაზიანებაზე.

•        ტექნიკაზე, რომელიც ფიზიკურად არის დაზიანებული, მაგ: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი.

•         ასევე სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც როდესაც მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია წყალგამძლეობა.

•         შეცვლილია, წაშლილია ან დაზიანებულია ქარხნული სერიული ნომერი.

•         დარღვეულია პროდუქციის ექსპლუატაციის ნორმები.

•         ტექნიკაზე, რომელიც არასტანდარტული ქსელის ძაბვით არის დაზიანებული.

•         ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებული არაა უფლებამოსილი პირის ან კომპანიის მიერ.

 

•         მონიტორის, ნოუთბუქის, ფოტოაპარატის ან ტელეფონის ეკრანის განსაზღვრული რაოდენობის მკდვარ წერტილებზე. (მობილურ ტელეფონზე და ფოტოაპარატზე ერთი ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად; ტელევიზორზე ხუთ ან ხუთზე ნაკლები ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად, ნოუთბუქზე სამი ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად).

ასევე კომპანია არ აგებს პასუხს სმარტფონების „დარუთულ“ სისტემასა და კომპიუტერის არალიცენზირებული პროგრამების გამოყენებისას არასრულფასოვან მუშაობაზე.

სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული ტექნიკა საგარანტიო ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად. სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან 45 სამუშაო დღის განმავლობაში.

საგარანტიო მომსახუროება არ ვრცელდება აქსესუარებზე და სახარჯ მასალებზე

•         მობილურ ტელეფონზე – ყურასმენი, USB კაბელი

•         პრინტერზე – კაბელი, კარტრიჯი

•         პლანშეტზე – ყურსასმენი, USB კაბელი

 

•         ტელევიზორზე – პულტი, დენის კაბელი, სათვალე

საგარანტიო მომსახურეობა ასევე არ ვრცელდება

 

USB, LAN, LPT, PS2 – გარე პორტებზე: აკუმულატორზე, ელემენტზე, ნათურებზე.

საგარანტიო მომსახურების მიღება შეუძლებელია ტალონის დაკარგვის შემთხვევაში!

 

საგარანტიო მომსახურების მიღება შეუძლებელია ნივთზე დეფექტის ვერ აღმოჩენის შემთხვევაში!